Samarbeid med andre tjenester

Søndre Aas gård og miljøsenter har tilbud for barn og unge etter avtale med mange ulike samarbeidspartnere; skoler, barnehager, BUP, habiliteringstjeneste, Oslohjelpa og NAV.

Barnehager

Vi har faste undervisningsopplegg for noen barnehager i nærmiljøet.

Fra slutten av april og frem til sommerferien kan barnehager bestille et gårdsbesøk. Da får man hilse på dyra og lære om dem. Man får også en tur med hest og vogn. 


Skoler

Vi har faste undervisningsopplegg for skoler med fulle skoleklasser i 3., 4., 5. og 6. klasse. Dette er et opplegg som baserer seg på skolens læreplan. Vi har også pedagogiske tilbud for mindre grupper og enkeltelever.


Ridefysioterapi

Vi har terapiridning i samarbeid med sertifisert fysioterapeutVi skreddersyr også pedagogiske tilbud til barn og unge i samarbeid med barnevern, barne- og ungdomspsykiatri eller skole.

Vi har ikke alltid kapasitet til å ta imot voksne i arbeidsrettede tiltak eller liknende, da barn og unge prioriteres.